Privacyverklaring

Coenco bvba hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van een strikte opvolging van uw informatie-aanvraag. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot:

 • Kanaalstraat 5, 8020 Oostkamp, België
 • Tel.: 050 39 59 79
 • E-mail: info@coenco.be

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan:

 • Kanaalstraat 5, 8020 Oostkamp, België
 • Tel.: 050 39 59 79
 • E-mail: info@coenco.be

gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
Coenco bvba kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar http://www.coenco.be gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk coenco bvba permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Privacyverklaring GDPR-wetgeving

Uw gegevens worden verwerkt door;

Coenco bvba
Kanaalstraat 5
8020 Oostkamp

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw gegevens. Coenco houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hieronder kan u lezen hoe uw gegevens verwerkt, bewaard en beschermd worden.

Verwerken van gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor volgende doeleinden:

 • Het voorbereiden van een overeenkomst (onderhandelingen, opstellen offerte,…)
 • Het afsluiten van een overeenkomst (verkoop, verhuur, herstelling,…)
 • De levering van een bestelling
 • Uitschrijven van facturatie en opvolging van het betalingsverkeer
 • De klantenservice na uitvoering van de overeenkomst
 • Het informeren omtrent evenementen etc. die een aanvulling kunnen vormen op de afgesloten overeenkomst

Bewaren van gegevens

Wij bewaren de persoonsgegevens enkel op een centrale server die door coenco bvba beheerd wordt. De gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienst te verrichten die u bij ons hebt aangevraagd, mits er geen andersluidende wettelijke bepalingen bestaan.

Veiligheid

Coenco bvba neemt technische en administratieve maatregelen om de door u vrijgegeven informatie te beschermen tegen ongerechtvaardigde toegang, opzettelijk of onopzettelijk misbruik en/of gebruik van uw gegevens.

Recht van toegang en verbetering van gegevens

Als coenco bvba zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan u een mail sturen naar info@coenco.be. U hebt het recht om informatie over al uw opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen, te bekijken en indien gewenst, te laten wijzigen of verwijderen.

 

(c) mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl